بسمه تعالی

عباس گودرزی

۱۳۵۷ بروجرد / فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی و هنرهای تجسمی از دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان سال ۱۳۸۲

آغاز فعالیت هنری از سال ۷۲ در هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی بروجرد در رشته گرافیک، فعالیت در زمینه کاریکاتور را ازسال ۷۸  از خانه کاریکاتور کرمان شروع کردم. مدیر سایت تخصصی کاریکاتور “تلخندک” به آدرس WWW.TALKHANDAK.COM

……………………………………………………………………………………………………………………………………

فعالیتهای نمایشگاهی

نمایشگاه گروهی نقاشی موزه صنعتی کرمان                                             ۱۳۷۷

 نمایشگاه گروهی کاریکاتور سازمان آب کرمان                                         ۱۳۷۸

 نمایشگاه گروهی کاریکاتور اداره ارشاد کرمان                                         ۱۳۷۸

 نمایشگاه گروهی کاریکاتور اداره ارشاد کرمان                                         ۱۳۷۹

نمایشگاه گروهی کاریکاتور جزیره کیش                                                 ۱۳۸۰

نمایشگاه گروهی کاریکاتور ،‌خانه کاریکاتور تهران                                    ۱۳۸۰

نمایشگاه گروهی کاریکاتور با موضوع حمل و نقل کرمان                            ۱۳۸۱

نماشگاه انفرادی کاریکاتور در دانشکده هنر دانشگاه کرمان                           ۱۳۸۱

نمایشگاه گروهی کاریکاتور در شهرداری منطقه ۵ تهران                            ۱۳۸۹

نماشگاه انفرادی کاریکاتوربا موضوع  بیداری اسلامی بروجرد                    ۱۳۹۰

نمایشگاه انفرادی کاریکاتور با موضوع  استکبار ستیزی تهران                     ۱۳۹۰

کسب مقام

کسب مقام سوم مسابقه کاریکاتورآب – استان  کرمان                                  ۱۳۷۸

کسب مقام دوم جشنواره هنرهای تجسمی استان لرستان                                ۱۳۷۹

کسب مقام اول جشنواره هنرهای تجسمی استان کرمان                                ۱۳۷۹

کسب مقام اول جشنواره استانی کاریکاتور جوان - استان کرمان                     ۱۳۸۰

کسب مقام اول اولین همایش فرهنگ و هنر دانشجویان جنوب شرق کشور        ۱۳۸۱

کسب مقام اول مسابقه کاریکاتور با موضوع حمل و نقل – کرمان                    ۱۳۸۱

کسب مقام اول جشنواره هنرهای تجسمی شهرستان بروجرد                          ۱۳۸۲

دریافت جایزه جشنواره  صدای پای آب منطقه غرب کشور                           ۱۳۸۲

کسب مقام اول درهمایش کشوری وبلاگ نویسان ارزشی                             ۱۳۸۹

کسب مقام اول کشوری در جشنواره این عمار در زمینه کاریکاتور               ۱۳۹۰

کسب مقام اول کشوری در زمینه کاریکاتور به عنوان فعالترین کاریکاتوریست سیاسی در جشنواره ملی بصیرت   ۱۳۹۰

برنده جایزه برتر جشنواره هنری حضور پاسخ تحریم سازمان بسیج             ۱۳۹۰

آموزشی:

تدریس طراحی و کاریکاتور  در کانون هنر اداره ارشاد کرمان                     ۱۳۷۹

تدریس طراحی و کاریکاتور در کانون فرهنگی دانشگاه  شهید باهنر کرمان     ۱۳۸۰

تدریس کاریکاتور در دانشکده هنر کرمان                                                ۱۳۸۱

تدریس دروس عملی هنر در آموزشکده آزاد بروجرد                                 ۱۳۸۴

همکاری ها:

همکاری با روزنامه های محلی کرمان در زمینه کاریکاتور و تصویر سازی          ۱۳۸۲

همکاری با روزنامه های محلی بروجرد در زمینه کاریکاتور و تصویر سازی        ۱۳۸۳

کارشناس هنری مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی                                    ۱۳۸۶ -۱۳۸۵

مدیر هنری نشریه فرهنگی ترنج، دانشگاه شهید بهشتی                                      ۱۳۸۶

همکاری با روزنامه جام جم ( در زمینه کاریکاتور و تصویر سازی)                     ۱۳۸۶

مدیر هنری نشریه فراشهر، شهرداری تهران                                                   ۱۳۸۷

طراح گرافیک معاونت فرهنگی وزارت علوم                                                  ۱۳۸۷

همکاری با سایت خبریSNN   در زمینه کاریکاتور                                       ۱۳۸۹

همکاری با روزنامه جوان در زمینه کاریکاتور                                               هم اکنون

همکاری با خبرگزاری فارس در زمینه کاریکاتور                                           هم اکنون

همکاری با خبرگزاری نسیم آنلاین در زمینه کاریکاتور و تصویر سازی                هم اکنون

کتابها:

کتاب تلخندک (مجموعه کاریکاتورسیاسی با موضوع فتنه۸۸) انتشارات عماد         ۱۳۸۹

تصویر سازی ۶ جلد کتاب کودک با موضوعات آموزشی انتشارات جام جم            ۱۳۹۱

کتاب منطق الزور(مجموعه کاریکاتور سیاسی با موضوع استکبار ستیزی)           بزودی

FacebookTwitterGoogle+FriendFeedباز نشر