جدایی نادر از سیمین | کاریکاتور های تلخندک

جدایی نادر از سیمین

بین الملل, روزانه, سیاسی, کارتون, کاریکاتور نظری بدهید
jodaee,film,nader,cinema,30nama,israel,figoor,cartoon,cartoons,negativ,اصغر,فرهادی,اصغر فرهادی,asghar,farhadi,asghar farhadi,fetne,cinama,sabz,فیلم,سینما,فیلم سینمایی,آویزون,فلاکت,بدبختی,دیالوگ,جدایی,نادر,سیمین,اخلاق,بی اخلاقی,خرس,خرس نقره ای,جایزه,فجر,فیلم فجر,سبز,سبزی,جلبک,جنبش سبز,کروبی,میرحسین,رهنورد,هاشمی,اسراییل,ریش,پرفسوری,عروسک,کچل,کم مو,ترس,وحشت,پوسیده,جر,جر خورده,کهنه,پاریس,خبر,خبرنگار,ایران,ایرانی,آبی,بیضی,دیاکوگ,اراجیف,فرهنگ,فرهنگی,مزخرف,خاتمی,جلبک,اصلاح طلب,منافق,ضد انقلاب,مسعود رجوی,اپزیسون,برلین,خرسک,خرس طلایی,جشنواره,فرانسه,هنرمندان,هنرمند,هنری,جامعه,اجتماعی,تلخ,آمریکا,حمایت,فریاد,فاسد,فساد,هنر,دست,پر فروش,ده نمکی,مسعود,اخراج,اخراجی,اخراجیها,اخراج3

اصغر فرهادی در پاریس : ما به جنبش (فتنه) سبز محتاجیم.

FacebookTwitterGoogle+FriendFeedباز نشر